Leistungen

Häufig verwendete Rezepte

 

 

Xiao Chai Hu Tang

Ma Huang Tang

Gui Zhi Tang

Jiu Wie Qiang Huo Tang

Xiao Qing Long Tang

Zhi Shou San

Zheng Chai Hu Yin

Yin Qiao San

Sang Ju Yin

Ma Xing Gan Shi Tang

Bai Du San

Shen Su San

Da Chen Qi Tang

Xiao Chen Qi Tang

Wen Pi Tang

Ma Zi Ren Wan

Ji Chuan Jian

Huang Long Tang

Xiao Chai Hu Tang

Da Chai Hu Tang

Si Ni San

Chai Hu Shu Gan San

Xiao Yao San

Tong Xie Yao Fang

Ban Xia Xie Xin Tang

Bai Hu Tang

Dao Chi San

Long Dan Cie Gan Tang

Xie Qing Wan

Xie Ban San

Qing Wie San

Yu Nu Jian

Ge gen Qin Lian Tang

Qing Gu San

Sang Xing Tang

Dang Gui Liu Huang Tang

Li Zhong Wan

Xiao Jian Zhong Tang

Huo Xiang Zheng Qi San

Bai He Gu Jin Tang

Wu Zhu Yu Tang